سپید مشق

دل آدمی بزرگتر از این زندگیست ، و این راز تنهایی اوست

سپید مشق

دل آدمی بزرگتر از این زندگیست ، و این راز تنهایی اوست

سپید مشق

چون قناری به قفس؟ یا چو پرستو به سفر؟
هیچ یک ! من چو کبوتر؛ نه رهایم ، نه اسیر !
◆•◆•◆•◆
گویند رفیقانم کز عشق بپرهیزم
از عشق بپرهیزم ، پس با چه درآمیزم؟
◆•◆•◆•◆
گره خورده نگاهم
به در خانه که شاید
تو بیایی ز در و
گره گشایی ز دلم...

بایگانی

دانه تویی دام تویی باده تویی جام تویی ...

پنجشنبه, ۲۰ اسفند ۱۳۹۴، ۰۸:۰۲ ب.ظ

وقتی سیاهم دوستم داشته باش، وقتی سفیدم همه دوستم دارند

وقتی تلخم و تند دوستم داشته باش، وقتی شوخ و شیرینم همه دوستم دارند

 

وقتی خسته و آشفته ام دوستم داشته باش، وقتی سرزنده و پرشوقم، همه دوستم دارند

وقتی غرق خطا هستم و راه را کج رفته ام دوستم داشته باش، وقتی زاهد پاک سرشتم همه دوستم دارند

 

وقتی حالم بد است و بد حرف می زنم دوستم داشته باش، وقتی حالم خوب است و حرف خوب می زنم همه دوستم دارند.

وقتی بهانه گیرم دوستم داشته باش، وقتی بهانه نمی گیرم که همه دوستم دارند.

 

وقتی.... وقتی ......

 

پ ن: کسی که تکلیفش با خودش روشن نیست چطور میتونه تکلیف کس دیگه ای رو روشن کنه؟!!!!

۹۴/۱۲/۲۰
سپیدار